Om helse

Det er velkjent at forskjellige hunderaser i verden sliter med ulike helseproblemer. Dette kan være noe å tenke på når du skal anskaffe deg en hund. Helseproblemer kan fort bli kostbare og uutholdelige både for deg og hunden. Også dalmatinere sliter med enkelte helseproblemer, men dette har blitt bedre med tiden. I denne teksten skal vi gå gjennom hva slags problemer dalmatinere sliter med og hvorfor.

Om helsen til dalmatinere

Dalmatinere regnes generelt sett som en sunn og god hund. De har få arvelig betingede sykdommer – vi ser for eksempel at hofteleddsdysplasi sjelden forekommer hos denne rasen. Dette er en av de vanligste arvelige sykdommene når det kommer til hunder generelt. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, ta kontakt med den Norske Dalmatiner Klubb. De vil kunne gi deg mer informasjon om dette.

Helseutfordringer for dalmatinere

Hudsykdommer er noe som forekommer hos mange forskjellige hunderaser, men det forekommer svært sjelden hos dalmatinere. Noen hunder kan ha allergier, men dette gjelder sjelden dalmatinere. Det har lenge vært kjent at dalmatinere har hatt større sjanse for å være født døv enn andre hunder. Dette har heldigvis avtatt med årene og blitt mindre og minde vanlig. Derfor finnes det mange friske, sterke og sunne dalmatinere i dag.

Det finnes dog én dokumentert genfeil, som er vanligere hos dalmatinere enn hos andre dyr. Dette gjør at leveren kan få problemer med nedbrytingen av urinsyre. Dette er ikke nødvendigvis et problem når hunden er ung, men kan vise seg når hunden blir eldre. En måte å unngå dette på, er å gi hunden spesialfôr. Dalmatinere kan også ha blå øyne, noe som forekommer når hunden er tricolor.